Prov med nya störningsfria GPS

Direkt sedan amerikanerna slutat med störningarna av GPS gjorde På Kryss och hamnen ett prov. Pålitligheten var enastående. Mindre än en båtlängd.

En sjötur direkt sedan amerikanerna upphört med SA-störningrna av GPS gav ett mycket uppmuntrande resultat. Kurs och fartvisningen var mycket stabil. Låg båten still så visade navigatorn 0,0 knop. Tidigare har det inte varit ovanligt att SA fått navigatorn att tro att den förtöjda båten gjort både en och två knop.

Den tredje decimalen på positionsuppgifterna bläddrar också mycket mindre vid stillaliggande. Betänk att den decimalen motsvarar 1,8 meter i latitud och ungefär hälften så mycket i longitud om man befinner sig i Sverige.

Största fel som noterades till sjöss var mindre än en båtlängd vid gång, fram och tillbaka i en smal kanal.

En biltur med GPS igår visade också att en vanlig Garmin 12 gav fantastiskt bra positioner. Filbyten på Hornsgatan i Stockholm kunde upptäckas med plotterfunktionen. Svagheten var snarast upplösningen på LCD-displayen.

Nu gäller det att navigatornavigera ofta för att lära sig hur pass duktig navigatorn egentligen är.

Läs mer om GPS