Plastiki har startat sin segling för miljön

Den helt återvinningsbara katamaren Plastiki har påbörjat sin segling över Stilla Havet. Den 20 mars lämnade David de Rotchild och hans besättning, med bland andra Thor Heyerdahls sonson Olav, San Fransisco för Sydney.

Plastiki är konstruerad  av australiensaren Andy Dovell, och som flytkraft fungerar 12 000 PET-flaskor.

Plastiki – expeditionen är till för att öka medvetenheten om hur det är möjligt att använda våra sopor. Den kommer även att titta närmare och belysa det problem som finns med  ”Pacific Garbage Patch” – stora områden av plastavfall som ligger och snurrar runt med strömmar  i Stilla Havet och orsakar skada på djurlivet.
 
Två och ett halvt år av forskning och design har investerats i projektet.

Plastiki kommer troligen i genomsnitt hålla cirka fyra knop under den 5 000 sjömil långa seglingen.


David de Rothschild, Jo Royle, David Thomson, Olav Heyerdahl, Vern Moen och Max Jourdan vinkar farväl  när de lämnar San Francisco för deras cirka 100 dygn långa segling till Sydney.

Se film från ABC News på YouTube, klicka vidare när texten kommer upp

https://www.youtube.com/watch?v=4Ug7CpVkBuU

/www.theplastiki.com/