Ostindiefararen Götheborg i Stockholm men siktar mot Asien!

Första seglatsen på sex år gick till Stockholm. Hamnen tar tillfället i akt att kliva ombord på det legendariska skeppet och får höra om de stora äventyren som komma skall.

Seglingen till Stockholm är ett litet test inför den långa resan till Asien under nästa år. Syftet är att lyfta fram behovet av innovativa lösningar för en hållbarare värld och att stärka svensk-asiatiska handelsrelationer.

Salut i huvudstaden

Ett regntungt och höstslumrande Stockholm väcks till liv igen av dundrande kanonsalut. Ostindienfararen Götheborg glider ståtligt in mot Skeppsbron och får till och med Djurgårdsfärjorna att verka små.

Maffig omkrets på masten som ska bära delar av det 1 550 kvm stora segelstället.

– Elva dagar tog seglatsen från Göteborg till Stockholm. Resan är en viktig förberedelse för oss inför den långa seglingen till Asien. Det är sex år sedan skeppet seglade sist, och mycket arbete har gjorts under de senaste två åren för att rusta skeppet för en ny segling, säger kapten August Jansson, när han gett oss landkrabbor klartecken att komma ombord.

Tidstypisk klädsel

August Jansson, för dagen iklädd tidstypisk 1800-tals kaptensmundering, håller hela tiden ett vant vakande öga över de orange små färgklickarna högt uppe i de tre masterna.

Regnat forsar ner och besättningsmännen, unisont iklädda orange regnrockar, peppar varandra genom att sjunga shanty så det ekar mellan riggarna. Sjömanssysslorna ska utföras, även i spöregn. Den normala segelsättningen består av 18 segel, med en total yta på 1 550 kvm.

Hållbara mål

Som en del i ett stort hållbarhetsarbete att minimera Ostindienfararen Götheborgs miljöpåverkan och samtidigt visa på lösningar för en hållbarare värld, testas nu biodrivmedlet RME Verdis Polaris Marina från Adesso Bioproducts istället för marin diesel.

– Vi seglar självklart så mycket det bara går, men det behövs ändå generatorer för att driva alla våra system ombord och vi gå för motor i de fall det helt enkelt inte går att segla, säger August Jansson.

36 000 liter RME i tankarna

Ett genomsnittsdygn vid segling går det ombord på Götheborg åt cirka 1,6 kubikmeter bränsle. Än så länge har försöket fallit väl ut och allt talar nu för att tankarna, som totalt rymmer 36 000 liter, kommer fortsätta att fyllas med RME-bränsle.

Till och med 4 september finns möjlighet att se och kliva ombord på Ostindiefararen i Stockholm.

Vid full gång på biodrivmedel i alla tankar ska ändringen av bränsle resultera i att skeppet minskar sina utsläpp med drygt 60 procent, jämfört med om skeppet hade tankats med konventionell marin diesel.

Götheborgs motorer, dubbla Volvo Penta på 404kW styck, är från början av 2000-talet. Istället för att byta ut dem, valde man att satsa på ett förnybart bränsle som samtidigt skulle fungera att köra i befintliga motorer. Under testseglatsen till Stockholm valde man av säkerhetsskäl att fylla tankarna till hälften med RME.

Ostindiefararen har redan varit till Kina en gång. Femton år senare är det snart dags igen.

– Vi vill visa att det fungerar och att det finns stora miljövinster att göra genom att byta till förnybart bränsle. Hållbarhet är ett stort fokus för vår planerade resa till Asien nästa år och en hjärtefråga för oss, säger Peter Alexandersson, vd på SOIC Ship Management som driver ostindiefararen Götheborg.

Besök Ostindiefararen i Stockholm

Den 3 september mönstrar femtio nya jungmän på för seglingen från Stockholm till Göteborg och den fjärde september lämnar skeppet Skeppsbron. Fram till dess finns det möjlighet att göra besök ombord. Resan tillbaka till hemmahamnen planeras ta åtta dagar.

Sju månader till Asien

I april 2022 kastar ostindiefararen Götheborg loss för att sätta kurs mot Asien. Rutten går genom Medelhavet och Suezkanalen för att sedan fortsätta mot Sydostasien. Den preliminära rutten innehåller idag fem hamnstopp i Europa och sex stopp i Asien. Preliminära stopp är London, Lissabon, Palma de Mallorca, Pireus (Aten), Alexandria, Djibouti, Muscat, Chennai, Singapore, Ho Chi Minh City, Hong Kong and Shanghai. Efter sju månader ska skeppet angöra Shanghai (oktober 2022), om allt går enligt plan. Förra gången Götheborg seglade till Asien var för över 15 år sedan, mellan åren 2005 och 2007.

Världens största oceanseglande träskepp

Götheborg är en kopia av den ostindiefarare Götheborg som gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp 1745. En marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet startades 1986 och 1995 började det nya skeppet byggas. Åtta år senare, 2003, sjösattes Götheborg. 2005-2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och tillbaka. Därefter genomfördes ett antal expeditioner runt om Europa, vara av den senaste 2015.

Foto ingångsbild: Robin Olsson.
Foto interiör: Anna Sandgren.