Omfattande satsning på solceller i Göteborgs hamn

Satsningar på fossilfria fartyg, minskade utsläpp på land samt solceller på alla tak. Det är Göteborgs hamns recept för att minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030.

Goteborgs-hamn-satsar-pa-solpaneler
Göteborgs hamn avser att minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030.

Satsningen sker i samarbete med Volvo, Scania och Stena Line. Målet är att minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030. Men också att minska utsläppen av de omkring 55 000 ton koldioxid som landtransporterna till och från hamnen står för årligen, rapporterar Sveriges Radio.

Samtidigt har hamnen långt framskridna planer på att producera ungefär en tredjedel av sin egen el med solceller. För ändamålet finns gott om takyta, närmare bestämt 300 000 kvadratmeter som när den är täkt m ed solceller skulle motsvara kraften av tio stora landbaserade vindkrafterk.

Så ska Göteborgs hamn sänka utsläppen med 70 procent – P4 Göteborg.

Satsningen i Göteborgs hamn – egen el med solceller: ”Har en jädra massa tak” – P4 Göteborg

Sist men inte minst lanserar Göteborgs hamn ett koncept för att el-ansluta tankfartyg. Green Cable som projektet är i nära samverkan med flera rederier på Donsö, nationella och europeiska hamnar, klassningssällskap, oljebolagen i hamnen samt Transportstyrelsen.

Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö.