Nytt företag fraktar gods som förr

Samtidigt som fraktfartygen bränner mer olja än någonsin så hissar det här nya holländska företaget segel.

Konsumtionsnivåerna når ständigt nya höjder och fraktfartyg målas ut som miljöbovar. Nu tar Nederländerna ledningen av utvecklingen – igen – genom att ta ett gäng steg tillbaka.

Under 1600-talet var Nederländerna världens ledande handelsmakt till sjöss. Idag är landet en föregångare när det gäller fossilfria frakter över världshaven.

Idén att frakta varor fossilfritt föddes 2007 av tre holländska vänner under ett seglingsäventyr ombord på en över 100 år gammal bark. De fängslades alla tre av kraften och skönheten i att segla en stor skuta framdriven enbart med hjälp av vinden. Då de utöver intresset för att segla traditionella skutor även delar en stark passion för miljöfrågor, så enades de om att grunda världens första moderna utsläppsfria shipping-bolag, med bas i Nederländerna.

En av kaptenerna och grundarna berättar om verksamheten.

Från början kallade de bolaget “Stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart”, men numera går bolaget under den något enklare och mer talande benämningen “Fairtransport”.

Första steget var att renovera en gammal skonertbrigg och anpassa den för längre seglingar, men också för att frakta laster på upp till 45 ton.

Fairtransports första båt fick namnet ”Tres Hombres” och sattes snabbt i trafik mellan Europa och Karibien. Härmed sjösattes även världens första moderna seglande fraktfartyg.

Tres Hombres är ett exempel på de redan befintliga möjligheterna för hållbar sjöfart – med stäven riktad mot en nygammal och framförallt mer miljövänlig segelfrakt. Foto: Pierre Fromentin.

Affärsidéen är att frakta last helt utan att använda sig av fossila bränslen och att huvudsakligen fylla lastutrymmena med ekologiska och lokalt producerade produkter som olivolja, kaffebönor, vin och rom. Ett syfte med Fairtransport är också att höja medvetenheten om de stora mängder utsläpp som orsakas av den moderna shipping-industrin och att visa på positiva och möjliga alternativ genom att vara en föregångare.

Målet är att utveckla effektiva och miljövänliga sätt att frakta varor världen över.

Numera ingår även anrika ketchen Nordlys, byggd 1873, i flottan och planen är att utöka lastkapaciteten genom att förvärva ännu fler fartyg som enbart drivs av vinden.

Utöver att använda sig av beprövad teknik, det vill säga äldre traditionella fartyg som seglat världens handelsvägar i århundraden, utvecklar Fairtransport med hjälp av ett stort nätverk miljöengagerade experter helt ny teknik. Kursen är inställd på att inom kort kunna skapa ännu effektivare miljövänliga sätt att frakta gods världen över.

Att arbeta som kapten på ett av Tres Hombres fartyg är att ställas inför utmaningar man normalt inte möter inom dagens sjöfart.

Skulle du själv ha lust att bidra ombord på någon av Fairtransport´s fartyg kan du antingen kavla upp skjortärmarna och bygga på dina muskler genom att hjälpa till att lasta varor, eller mönstra på i form av seglande trainee-besättning.

En som verkligen kavlat upp ärmarna för att ”göra något som kan göra skillnad” är Giulia Cosi som mönstrat på som kock – utan att ha någon egentlig erfarenhet av yrket.

Tres Hombres är en 32 meter skonertbrigg byggd 1943. Har ingått i Fairtrasports flotta och seglat sedan december 2009. Kapacitet för 45 tons last och rymmer sju professionella besättningsmän och åtta trainees. Ordinarie rutter för Tres Hombres varje år är från Europa till Karibien och sedan tillbaka igen, med stopp på bland annat Kanarieöarna, Grenada, Jamaica, Dominikanska Republiken, Marie Galante, Barbados och Colombia. Beroende på last angör fartyget även länder som Portugal, Storbritannien och Frankrike.

Nordlys är förmodligen världens äldsta cargo-skepp som fortfarande är i trafik. Byggdes 1873. Har ursprungligen tjänat som fisketrålare men är idag ombyggd och renoverad med möjlighet att lasta 25 ton vin, olivolja, cider eller annan last. Nordlys har plats för fem besättningsmän och fyra trainees. Seglar huvudsak längs Europas västra kuster med angöringar i bland annat Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Belgien, England, Spanien och Portugal.

Se mer på Fairtransports egen webbsida.