Ny information från Hydrographica

Att det finns konkurrens inom utgivningen av sjökort kan tyckas lite märkligt med tanke på vilken begränsad marknad det ändå handlar om.

Men konkurrensen är ett faktum och Hydrographica fortsätter att kartlägga våra farvatten.

2010 ger man ut hela tio nya specialer. Bland dem hittar vi kort över Träskö-Storö samt en ”tillbyggnad” på kortet för Lådna i Stockholms skärgård.

I Stockholms södra skärgård har man fyllt på med två nya kort som täcker Fjärdlång med omgivande skärgård.

Man har också fem stycken specialer över Gryts skärgård klara. Från Södra Finnö i väster, över Väggö, Gräsmarö och Harstena, till Birkskär i Öster.

(Från www.hydrographica.se)