Nu fungerar plastplockaren som drivs av naturen

Boyan Slat Ocean cleanup interceptor

Miljökämpen Boyan Slats kamp för att sjösätta ”The Interceptor” har varit allt annat än problemfri. Men nu fungerar den!

Vi är många som hoppas på miljöhjälten Boyan Slat och hans ”The Interceptor” som ska städa upp världshaven från plast.

Det gäller inte minst Hamnen.se som har bevakat projektet regelbundet under lång tid.

Det var dock när ”The Interceptor” skulle gå från idé till verklighet som projektet började kännas lite svajigt.

Målet är att samla upp 50 procent av plastberget i Stilla havet på fem år.

Boyan Slat.

Ett av många problem har varit att hålla kvar allt skräp som denna, världen största och kanske mest kostnadseffektiva skräpsamlare, lyckats fånga.

Men nu ska det vara åtgärdat!

Därmed är det inte sagt att framången är säkrad för framtiden. Det återstår fortfarande stora utmaningar för att tekniskt utveckla produkterna och lösningar för att finansiera verksamheten. Ett av problemen är att skräpet befinner sig på internationellt vatten och att skulden att plocka upp det inte kan läggas på något specifikt land. ”Det är ingens problem”, som Boyan Slat uttrycker det.

Men The Ocean Cleanup menar att det är allas problem. Inte minst då plastens spridning i havet till slut hamnar i människoföda.


En av de stora framgångarna som nu nåtts är att plastskräp av naturens kraft driver in i plastsamlarens nät.


The Ocean Cleanup kan nu fånga plast som kommer specifikt från det omtalade skräpberget som drivs av strömmarna i Stilla havet.


Den första samlingen plast som The Ocean Cleanup bärgat ska återvinnas och stå till grund för nya produkter som ska säljas. Man siktar också på att införa en ny standard för att visa hur mycket av produktens plast som faktiskt kommer från havet.