Nära ögat!

Pleasure Boaters Nearly Plow Into Tanker

That’s a little too close for comfort…

Publicerat av Break den 14 juli 2016

Omständigheterna är oklara. Men en rimlig gissning är att motorstop, ankring på fel plats, begränsat manöverutrymme och en rejäl portion tur är några faktorer. Se videoklippet!