Minska utsläppen – byt bensin!

Byt bensin till alkylatbensin
Byt bensin till alkylatbensin

Nu är det trångt vid sjösättningsramper och kranar i alla hamnar och snart är det trångt på havet. Båtsäsongen har börjat. Fritidsbåtarna är alla mer eller mindre stora miljöbovar, speciellt med en tvåtaktare på akterspegeln. Men det finns sätt att minska utsläppen.

Omkring 180 000, drygt 21 procent av de 800 000 fritidsbåtar som finns i Sverige, är direkt ohälsosamma för miljön och hälsan. Ett sätt att minska detta och bidra till en renare miljö är att byta till alkylatbensin.

Då minskar de skadliga utsläppen väsentligt och alla bensinmotorer kan köras på alkylatbensin. Lite dyrare än den vanliga bensinen, förra sommaren skilde det runt en och femtio per liter men vad betyder det under en säsong. Max ett par hundralappar, ett litet bidrag för miljön i våra vatten.

Många fiskare uppger också att de mår bättre efter en dag med tinor, nät och ryssjor än tidigare. Jag har själv en tjugofemhästars Mariner på min träeka som jag körde på alkylatbensin förra sommaren utan problem. Tyckte till och med att den gick bättre. 

Enligt experterna på Aspen Petroleum som är en av de ledande distributörerna av alkylatbensin är det bättre för miljön att köra en gammal tvåtaktare på alkylatbensin än en ny fyrtaktare på vanlig 95-oktaning bensin. Alkylatbensin kan förutom till tvåtakts utombordare även användas till alla mopeder, motorsågar, gräsklippare och andra arbetsredskap.

Allt fler går också därför över till alkylatbensin. Den stadigt ökande försäljningen tyder på att attityden för alkylatbensin ändrats. Förra året var ett toppår för det mer miljövänliga bränslet och under de senaste tre åren har användningen ökat med över 30 procent. Statistiken pekar mot en fortsatt ökad efterfrågan även det här året.

Alkylatbensin kostar mer än vanlig bensin men merkostnaden avskräcker inte. Människor vet att det man betalar för, och faktiskt investerar i, är både den egna hälsan och en bättre miljö.

Fakta om Alkylatbensin

  • Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater eller olefiner.
  • Det finns cirka 180 000 gamla tvåtaktsmotorer som används i Sverige. De släpper ut 20-30 % av bensinen oförbränd i luft och vatten.
  • Årligen förbrukas 32 500 kubikmeter bensin i fritidsbåtar (Båtlivsundersökningen 2004). Äldre tvåtaktare av traditionell typ uppskattas förbruka upp till 120 00 kubikmeter, vilket ger en uppskattad utsläppsmängd av kolväten om 3 000 ton.

Vanliga missuppfattningar

• Alkylatbensin påverkar motorns prestanda eller funktion (Fel!)
• Alkylatbensin ökar bränsleförbrukningen (Fel)
• Alkylatbensin klarar inte flera års lagring (Fel)
• Alkylatbensin har inte samma oktantal som 95 oktanig bensin (Fel!)
• Man kan inte blanda alkylatbensin med vanlig bensin (Fel!)

Mikael Robell har drivit sjöbensinstationer sedan 1986. De stora bensinbolagen drar sig i och för sig ur sjömackarna men det ger plats, enligt Mikael Robell, för privata entrepenörer som är mycket duktigare på att driva och utveckla sjömackarna. Det blir lättare att byta leverantör och man slipper bli styrd av ointresserade bensinbolag. Det blir därmed fler sjömackar. Det öppnas nya mackar runt kusterna, i kanalerna och insjöarna. Myndigheterna är välvilligt inställda till nyetableringar när de förstår att det är bra för miljön och att det lockar turister.

Robell presenterade under Båttinget på Allt för sjön 2010 några förslag för att styra båtägarna mot mer miljöanpassade bränslen.

  • Alkylatbensin ger mycket stora miljöfördelar när den används till äldre tvåtaktare. Istället för att bara informera konsumenterna om produkten, vilket fungerar dåligt, ta fram ett regelverk som förbjuder tvåtaktare att köra på vanlig bensin. Då kommer troligen tvåtaktarna att fasas ut ännu snabbare. Alkylatbensinen är ett par kronor dyrare än vanlig bensin vilket för de flesta blir 200 – 300:-extra under en säsong. För de flesta är det försumbart.
  • Tvåtaktsolja. Robell föreslår att den vanliga TCW 3-oljan förbjuds och ersätts med biologiskt nedbrytbar olja. Den är dyrare men det enda sättet, tillsammans med alkylatbensinen, att få bort miljöpåverkan från tvåtaktare.

Mikael Robell uppskattar att det säljs 52 miljoner liter bensin och 44 miljoner liter diesel till fritidsbåtarna. Det ger statskassan 728 miljoner i skatter. I ”Fakta för båtlivet 2009” ger SweBoat m fl andra siffror, ungefär hälften. Mikael Robells bolag svarar för 25% av volymen från sjömackarna, därför är det lätt menar han att få fram en totalvolym. Ingen vetenskaplig undersökning men ändå en signal om hur mycket som används av fritidsbåtarna.