Förtöj båten på bästa sätt

Förtöj båten på rätt sätt.
Förtöj båten på rätt sätt.

Förtöj båten på rätt sätt.Som erfaren båtägare känner du till ”att rätt angöra en brygga”. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs igenom våra råd och tips för rätt förtöjning.

 

Pollare och knapar
Båten ska vara utrustad med beslag som gör att den kan förtöjas på ett säkert sätt.

Pollare, knapar, ring- och öglebultar etc måste vara så stora att förtöjningsgodset kan göras fast ordentligt i dem. De skall vara så kraftiga och väl monterade att de håller för extra stora påkänningar, t ex vid bogse-ring eller extremt hårt väder.

De måste vara väl rundade så att tågvirket inte utsätts för nötning. Fastsättningen i skrovet sker med genomgående bultar – helst av rostfritt stål. Förstärkningar måste finnas på undersidan av beslaget så att inte pollare och knapar lossnar vid kraftiga ryck.

Många mindre och äldre båtar har som standard förtöjningsanordningar avsedda för skyddade insjöar men används också vid våra oskyddade uster.

Kontrollera beslagen i Din båt och förstärk eller byt ut dem om så behövs.

Halkipar och klys
Om halkipar och klys används måste de vara så stora att de ”sväljer” tågvirket med dess skyddsklädsel (t ex plastslang).

Tänk på att inte använda halkipar och klys om det finns risk för att båten hamnar lägre än bryggan.

Byglar
Saknar båten knapar får båtar med en vikt av högst 200 kg förtöjas i byglar av rostfritt stål. Förstärkning på insidan ska finnas i såväl för som akter.

Om ögle- eller ringbultar används i stället för byglar skall även de vara av stål, som är rostfritt eller galvaniserat, och kraftigt dimensionerade.

Använd gärna ”Locktite” vid montering av muttrarna så dessa inte gängar upp sig.

Förtöjningsfjädrar
En båt vars förtöjning kan springa av genom ryck är inte rätt förtöjd. Någon form av ryckutjämning måste finnas. Förtöjningsfjäder av stål måste alltid säkras med kätting.

Ryckdämpare i gummi måste ha en storlek som passar för det tågvirke båten behöver.

Såväl för- som akterförtöjningar bör ha ryck-dämpare. Vinden kan vända!

Läs mer:
Förtöjning på svaj vid boj
Förtöjningsgods
Förtöjningstips
Förtöjning vid brygga

Förtöjningsrekommendationer

Källa: Atlanticas Säkerhetsguide