Mårtensson rundar av med bok och föredrag

Arne Mårtensson rundar av resan med bok och föredrag
Arne Mårtensson rundar av resan med bok och föredrag

Arne Mårtensson rundar av resan med bok och föredragFöre detta bankmannen Arne Mårtensson och hans hustru Helene har skrivit boken ”Vid nytt roder – med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet ”. Den lanseras bokhandeln i maj. I augusti kan den som vill höra deras föredrag och se Hallberg-Rassy 62:an ”Yaghan” på flytande båtutställningen Öppna Varv.

Arne Mårtensson är på väg att slutföra jordenruntseglingen och avslutar med att både visa upp båten ”Yaghan” och hålla föredrag på Öppet varv hos Hallberg-Rassy.

Yagan i Antarktis.

Arne med hustru Helene seglar just nu jorden runt i deras Hallberg-Rassy 62:a ”Yaghan”. Seglingen påbörjades den 1 juni 2006 och man beräknas vara hemma i Stockholm igen den 28 juli 2009.

Seglingen är på 44 000 sjömil och har bl a gått via Antarktis, Söderhavet, Sydafrika, Sydamerika och hem till Sverige igen.

”Innan vi påbörjade vår jordenruntsegling seglade vi 12 000 sjömil med denna båt och blev övertygade om att det inte går att hitta en lämpligare båt för en jordenruntsegling på två personer. Vi seglade bl a båten fram och tillbaka till Island 2003.”, säger Arne Mårtensson i ett pressmeddelande.

Hallberg-Rassy 62:an ”Yaghan” kommer att vara utställd för ombordstigning i Hallberg-Rassys hamn under Öppet Varv.

Arne har mycket att berätta från jordenruntseglingen och många fina bilder att visa på sitt föredrag. För att alla internationella gäster skall kunna följa med, hålls föredraget på engelska.

Följ Mårtensson och ”Yagan” på deras blogg här