Kustbevakningen släppte ut hans ål – nu får fiskaren skadestånd

Hela 650 kilo ål släpptes ut av kustbevakningen. Fiskaren från Blekinge som hade sina tillstånd i ordning får nu skadestånd på över 60 000 kronor.

Ål i sump ålfiske
En fiskare i Blekinge får 62 000 kronor i skadestånd efter att Kustbevakningen släppt ut ål han haft rätt till att behålla. Foto: Havs- och vatten myndigheten

Ärendet har sin början redan i augusti 2020 när Kustbevakningen hittade en ålsump utan korrekt märkning i Sölvesborg. I samband med att man inledde en förundersökning togs ett snabbt beslut att ta sumpen i beslag och släppa ut den fångade ålen.

Men fångsten skulle visa sig tillhöra en fiskare med tillstånd. Något som kustbevakarna blivit informerade om av såväl anhöriga som andra fiskare i området, detta enligt Blekinge Läns tidning.

Släppte ut ålen ändå

Planen att släppa ut ålen och ta sumpen i beslag fortskred ändå. Enligt fiskaren som tagit upp ålen dog dessutom ett antal ålar vid frisättningen.

Förundersökningen blev till åtal och vid rättegången slogs det fast att det inte varit fiskarens fel att märkning saknats. Åtalet ogillades och bollen landade hos fiskaren som påstod sig ha åsamkats stor ekonomisk skada.

Tilldelas nu skadestånd

Värdet på den förstörda sumpen och den utsläppta ålen uppgick enligt fiskaren själv till 120 000 kronor. En summa som inte riktigt kompenseras av de 62 000 som justitiekanslern nu beviljat i skadestånd.