Kulturskatten S/S Orion – ett rop på hjälp!

Världens äldsta ångbärgningsskepp står inför en akut situation för att kunna bära vidare ett viktigt kulturarv. Frågan är vem som kan rycka in till undsättning?

S:S-Orion-inledning
Ångbärgningsskeppet S/S Orion är i akut behov av en ny hamnplats. Allmenheten uppmanas att komma in med tips.

Då och då händer det att Skippos redaktion ombeds att slå på stora trumman för en god sak. Detta är ett sådant tillfälle.

Den här gången gäller det ångbärgningsskeppet S/S Orion som snart står utan hamnplats. Museiföreningen Projekt S/S Orions vänner vädjar sålunda om hjälp för att bevara detta historiska fartyg, som idag ligger förtöjt vid Beckholmen i Stockholm. Eller som de själva uttrycker det:

”Besökare från hela världen”

”Varvet som förvaltar bryggan där skeppet ligger ska ta över bryggan, vilket innebär att S/S Orion snart står utan förtöjningsplats. För att fortsätta vara en tillgänglig och inspirerande påminnelse om vår maritima historia för stockholmare och besökare från hela världen behöver vi ert stöd.”

Framtiden är sålunda oviss. Vid sin nu uppsagda hamnplats på Beckholmen hade fartyget cirka 3000 besökare per år. En plats som var idealisk för att nå ut till såväl stockholmare som turister och som bidrog till att öka intresset för maritim historia. Nu riskerar man också att förlora de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som fartyget erbjuder för ungdomar.

Anrik historia

Byggt 1929 vid Helsingborgs Varfs AB, är S/S Orion det äldsta i sitt slag som fortfarande är i drift i Sverige. Med sina imponerande mått på 32 x 6 meter, sju hytter, två salonger, tre mässar, kabyss, duschrum och lastrum, är fartyget utrustat med en koleldad panna och sju ångmaskiner, alla fortfarande operativa.

S:S-Orion-inredning
S/S Orion har sju hytter, två salonger, tre mässar, kabyss, duschrum och lastrum – för att nämna en del.

S/S Orion byggdes som ett ångtjänstefartyg för Kungliga Lotsverket och tjänstgjorde i Östra lotsdistriktet från 1929 till 1956. Fartyget användes för inspektion av fyrskepp och lotsplatser, samt som bogserbåt och isbrytare. Under andra världskriget råkade S/S Orion hamna mitt i en torpedövning i Stockholms skärgård, vilket ledde till en allvarlig incident.

S/S Orion har även en mystisk sida, med flera berättelser om spökerier. Det sägs att en avliden kapten från trettiotalet hemsöker fartyget. Steg från kommandobryggan och ljud från maskintelegrafen har hörts nattetid. En besökare såg till och med en toalettdörr öppnas och stängas av sig själv i april 2022. Denna mystik bidrar till skeppets unika karaktär och fascinerar besökare än idag.

S/S Orions tipstelefon

Tips om en ny passande plats för S/S Orion mottages tacksamt av Bo Thorstenson på 070-779 25 79 eller via hemsidan.