Krympplast kommer stort – på bekostnad av miljön?

Att täcka båten med krympplast är effektivt, tryggt och bekvämt. Frågan är bara hur vettigt det är ur miljösynpunkt? Hamnen.se söker svar.

Allt fler upptäcker fördelarna med att använda krympplast för att skydda båten under vintervilan. Den sluter tätt och risken att vinden ska få grepp och slita bort skyddet är minimal samtidigt som strategiskt placerade ventiler förser båten med ett sunt luftflöde.

Att plasta in båten med krympplast är dock inte helt enkelt. Vanligast är att man överlåter jobbet till en fackman. Priset för materialåtgång och jobb hamnar kring 150 kronor per fot.

Återvinna – inte slänga
När våren kommer är det sedan bara att riva täckningen. Men frågan är hur vettigt det är att använda krympplast ur miljösynpunkt?

Materialet som används är polyeten eller etenplast som har en hög elasticitet. Ur miljösynpunkt är det viktigt att denna plast samlas in för energiåtervinning när man river täckelset på våren. Något som de flesta marinor och båtklubbar som Hamnen.se har varit i kontakt med påstår sig vara noggranna med.

Energiåtervinning innebär som bekant att materialet bränns och blir till just energi.

Materialåtervining nästa steg
Ännu bättre ur miljösynpunkt vore dock om krympplasten i båtklubbarna och marinorna kunde materialåtervinnas, det vill säga malas ned och bli till nya plastprodukter. Men så långt har man inte kommit. Ännu.

Anders Liin på Nordisk plastkrympning jobbar dock på en lösning.

– Vi jobbar på att få till ett samarbete när det gäller återvinning med någon som jobbar med större kvantiteter där till exempel inplastningen av höbalar är ett alternativ, säger han.

Hamnen.se har kontaktat Naturvårdsverket samt branschorganisationerna Avfall Sveriuge och Återvinningsindustrierna utan att få mer specifik information om hur båtägarnas användande av krympplast påverkar miljön. 

Se också:
Täck båten med krympplast.