Kris ger möjligheter menar Bavaria

Bernt Lindquist, Bavia Yacht, menar att Bavaria står väl rustade i lågkonjunkturen.

Bavaria planerar att introducera en mängd nya modeller i flera nya segment inom de närmaste två åren. Varvets strategi är att kombinera sin överlägsna produktionsteknologi med världens främsta båt och industridesigners.

Nyligen har nya modeller i samarbete med Farr Yacht Design och BMW Group DesignWorks USA presenterats. Vi kommer därmed att ha flera väldigt konkurrenskraftiga modellinjer i framtiden. Flera av dessa modeller kommer som ett resultat av våra initiativ och passar därför vår marknad perfekt. Detta ger oss en unikt stark situation när det väl vänder.

Bavia Yacht har sedan en tid tillbaka planerat för en dramatiskt lägre försäljning under 2009. I denna planering har det varit av största vikt att säkerställa företagets fortsatta framgång och att klara sig stärkt ur ett marknadsläge med minskad försäljning.

Vårt fokus har varit att minska våra kostnader till en sund nivå i rådande marknadsläge. Samtidigt säkerställer vi kompetens inom viktiga områden, t ex service.

Vi kommer under 2009 att visa båtar i egen regi i större omfattning än tidigare. Det innebär att vi utnyttjar de resurser vi har i hela landet för visningar. Vi kommer att begränsa vårt deltagande på båtmässor till rena nyheter, just nu till Bavaria 35 Cruiser.

Det betyder att vi på kommande inomhusmässor inte så som varit brukligt ställer ut flest båtar i vårt segment. Vår analys är att det är klokare att vänta och ställa ut de framtida nyheter vi kommer att ha, när marknaden väl vänder. Under tiden satsar vi på visningar vid de olika kontoren och i våra hallar. Vi kan idag visa våra båtar över stora delar av Sverige. Vi visar på Värmdö och Orust, Norrköping och Västervik samt Helsingborg/Råå.

– Genom ett ansvarsfullt agerande i lågkonjunktur rustar vi oss för att stå ännu starkare när
konjunkturen vänder.
– Tack vare tidigare starka år har vi resurser att överleva och gå stärkta ur krisen.
– Bavariavarvets strategi att satsa på nya modeller och modellserier, när andra inte har möjligheter, ger oss en stor konkurrensfördel.
– Varvet producerar fortfarande 7 till 12 båtar om dagen till kunder som beställt båtar.
– Andra varv står stilla eller har kraftigt dragit ner och tillverkar till allt större lager.
– Bavaria har inga lager av osålda båtar!
– Trots krisen (och genom den) har vi en mycket positiv syn på vår roll i den framtida
båtmarknaden

Håller du med Bernt Lindquist eller har du en annan åsikt- Skriv en kommentar.