Konsumentverket vill ha enklare båtförsäkringar

Konsumentverket har granskat fem försäkringsbolag och tycker att det finns mycket som kan misstolkas av försäkringstagarna.

I granskningen konstaterar Konsumentverket att marknadsföringen skapar en övertro till vad försäkringen verkligen täcker, att snåriga avtalsvillkor leder till att försäkringstagaren helt förlorar rätten till ersättning, istället för att få den nedskriven och att det finns brister i produktfaktabladen.

Överraskningar för försäkringstagarna

– I båtförsäkringar finns många undantag som kan vara en överraskning för försäkringstagaren. Skador som inte går på försäkringen är repor, förslitning, mögel, skador på grund av frysning och snö, samt konstruktions- eller materialfel. Båttillbehör som till exempel flytvästar, verktyg och sjökortsplotter ingår men oftast inte annat lösöre som kan finnas i båten, såsom fiskeutrustning, mat och värdesaker, säger de i sin utredning.

Oklar självrisk

Även självrisken är otydlig menar Konsumentverket. Till exempel kan självrisken dubbleras om båten stjäls från ett olåst utrymme på land. Självrisken för sjöskador under vinterhalvåret kan också vara dubbel. Den som drabbas av flera skador under en viss tidsperiod kan också få en förhöjd självrisk och/eller premie.

attachment_19349″ align=”alignnone” width=”1234″]Sveriges farligaste grund! Hur var det nu med självrisken, minskar den om fendern är ute? Foto: Tom Whitmore.

Det även vara så att hemförsäkringen täcker upp båten.

–Det första du ska göra är att undersöka om du har ett skydd via din hemförsäkring och vilka händelser det skyddet omfattar. Hemförsäkringen kan till exempel omfatta stöld om du har en mindre båt, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket.

En dialog har inletts med de granskade bolagen Atlantica, Alandia, Pantaenius, Svedea och Svenska Sjö då Konsumentverket ser möjligheter till förbättringar vad gäller marknadsföring, förköpsinformation och försäkringsvillkor.