Konst på krigsfartyg räddade liv under första världskriget

Krigsfartyg-kamoflage
Dazzle-kamouflage används än idag, men mest i konstnärliga syften.

Krigsfartyg-kamoflageAtt måla ett krigsfartyg med konstverk i skrikiga färger kan vid en första anblick verka sinnesförvirrat. Men det ska ha ställt till det ordentligt för anfallande torped-ubåtar under första världskriget.

Tysklands tuffa krigföring med ubåtar under första världskriget var obönhörlig. Man sänkte både krigsfartyg och civila skepp. Ett försök att dämpa förlusterna blev dazzle-kamouflaget som infördes år 1917.

Konstnär knäckte koden i kriget

Marinmålaren Norman Wilkinson insåg att det var lönlöst att försöka gömma ett skepp med konventionellt kamouflage. Det fungerade inte, menade han, eftersom havet och himlen hela tiden förändras och byter färg. Det gick alltså inte att välja en enda färg som skulle matcha alla dessa olika nyanser.

Dazzle-kamouflagets funktion

Norman gav upp ambitionen att dölja skeppen helt och hållet men kom på att olika färger och oregelbundna mönster i alla fall skulle kunna vilseleda fienden.

De olika färgerna och formerna i dazzle-mönstret ska ha vilselett fienden när de försökte ställa in sina sikten.

På fartyg finns olika designattribut som är utmärkande och som underlättar när man ska identifiera det och avgöra åt vilket håll och i vilken hastighet det färdas. Norman insåg att det så kallade dazzle-mönstret försvårade detta.

Se också:
Baltops 22 – Sverige visade vägen på hemmaplan
Spektakulärt – de 40 krigsfartygen lämnar Stockholm!

Vilseledde ubåtarna

Det stora hotet var ubåtar och deras torpeder men även ubåten hade sina begränsningar. För att skjuta en torped behöver ubåten veta avståndet till målet, målets hastighet och kurs. Allt detta skulle tas reda på genom en kikare från cirka tusen meters avstånd – i rörelse. När målen, alltså fartygen, hade ett dazzle-mönster blev det plötsligt ännu svårare för ubåten att veta vart den skulle sikta.

Under första världskriget var u-båten ett nytt hot och dess torpeder var fruktade. Dazzle-tekniken sägs ha varit en välsignelse. 

Vad hände då med dazzle-tekniken? Varför ser man den inte på dagens fartyg? Så snart radar och annan teknik tog över från u-båtarnas periskop gjorde de färgade mönstren sannolikt varken till eller från.