Klassindelning

En förutsättning för att LYS skall fungera bra är att man har klasser med liknande båtar. Det går aldrig att få rättvisa mellan en Maxi 77 och en First 44.7!

Trenden bland de seglinger som ökar i användarantal är att man har fler klasser och mindre spann mellan båtarna. Enkäten vi genomförde i augusti (Klassindelning) pekar på samma sak.

På västkusten har det funnits två olika varianter. LYS I & II som (ibland) körts av BKSS och lilla/mellan/stora klassen (LYS -1.09, 1.10-1.14, 1,15-) som körts av STSS, TjSS och HKSS. GKSS har indelning i inbjudan men aldrig tillämpat det.

Jag roade mig med att titta på årets Pater Noster, St Oset, Hermanö Runt, Septemberseglingen och Sista Chansen. Totalt 188 starter. Av dessa var 55 i lilla, 28 i mellan och 105 starter i stora klassen.

Vore det inte läge att enas om en ny klassindelning som bättre avspeglade de båtar som kappseglade (andelen stora båtar kommer att öka ytterligare 2008)? Skulle man dessutom fokusera mer på klassresultaten (som går att segla om) och mindre på totalen (som oftast beror på omständigheterna) så tror jag mycket av dagens skitsnack skulle försvinna.

En möjlig uppdelning skulle kunna vara:
Lilla -1.09 = i snitt 11 båtar med spann ~15%
Mellan 1.10-1.24 = i snitt 15 båtar med spann 14%
Stora 1.25- = i snitt 11 båtar med spann ~15%

Bara en idé!

, ,