Kappseglingsdeltagare - statistik


Jag har ju roat mig med att föra statistik över deltagarantalet på de största kappseglingarna. Antalet är de som de facto kom till start (alltså rensat för DNS och DNC).

På Tjörn Runt fick jag det till 456 startande och 425 som fullföljde (93%). 2006 hade man 497 startande och 475 som fullföljde (96%). Trots något färre båtar tycker jag att StSS har gjort ett mycket bra jobb, både när det gäller att lyssna på seglarna, göra seglingen bättre och i marknadsföringen.

Det finns säkert fler idéer kring hur vi får fler deltagare (så att vi har något att debattera under vinterhalvåret). På något sätt borde man få fatt på de seglare som inte ställer upp för att ta reda på orsakerna.

, ,