Nu börjar säsongen för isbrytning på riktigt

Kan själv! Den milda inledningen på vintern gjorde att handelssjöfarten klarade sig på egen hand till en början. Nu är det dock slut på friden för Sjöfartsverkets fem isbrytare.

Isbrytare_Ale
Årets isbrytarsäsong kom igång senare än vanligt till följd av den milda vintern.

Årets isbrytarsäsong kom igång senare än vanligt till följd av den milda vintern. Även om den riktigt tjocka isen ännu inte brett ut sig är nu Bottenviken istäckt ned till Umeå, vilket innebär att alla fem statsisbrytare är aktiva för att kunna assistera handelssjöfarten.

Se också:
Sverige satsar på tre nya isbrytare i miljardklassen
Sveriges nya isbrytare – större, starkare och renare
Prutläge – dags att skaffa en egen isbrytare

– På grund av den milda inledningen på säsongen har isen inte hunnit växa sig särskilt tjock vilket innebär att trafiken klarar sig på egen hand på många håll. Men under perioder med hårdare vind uppstår områden med ispress, där isen skjuts ihop, viket gör att det är viktigt att isbrytarna finns på plats och övervakar trafiken, säger Emma Grönkvist, biträdande driftledare på isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.

”Bara” 167 uppdrag

Säsongens första isbrytarassistans genomfördes innan jul. Hittills denna säsong har Sjöfartsverkets isbrytare assisterat 167 fartyg, vilket jämfört med tidigare säsonger är en låg siffra.

– Även om våra assistanser så här långt varit färre i år så innebär vår närvaro och ständiga beredskap en garanti för att leveranserna når fram och för att industrin i synnerhet och samhället i allmänhet inte står still, säger Emma Grönkvist, biträdande driftledare på Isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.

Bryter is till slutet av maj

Statsisbrytarna är av stor betydelse för att sjöfarten till och från Sverige ska kunna fungera året om. Normalt pågår isbrytningssäsongen från december till slutet av maj. I regeringens budget för 2023 finns finansiering för investering i nya isbrytare. Under våren kommer Sjöfartsverket starta upphandling av två nya isbrytare och om allt går enligt plan kan dessa beställas under hösten 2023. Målsättningen är att den första nya isbrytaren ska vara i drift 2027.

Fakta – Sjöfartsverkets isbrytare
Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt genom att bryta is till havs, assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram. Utan isbrytare riskerar vissa hamnar att behöva stänga ner verksamheten i 130 dagar om året. Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Till och från hamnarna i Bottenviken fraktas närmare tio miljoner ton varor per vinter vilket motsvarar ungefär en miljon lastbilar.

Foto: Sjöfartsverket