Full planing!

L’optimiste

Parfois, ce n’est pas la taille qui compte, enjoy & pura vida.

Publicerat av Sailing Yacht TV Tisdag 26 april 2016

När en båt planar så alla gäller som bekant inga regler om hur vattenlinjelängden begränsar båtfarten. Här ett spektakulärt exempel!