Full koll med hjälp av värmekameror

FLIR, vars expertområde är värmekameror, har utvecklat ett effektivt bevakningssystem för motor, drev och allt annat ombord som inte får över hettas.

Enkelt beskrivet handlar det om att man placerar en värmekamera i motorrummet och därtill upp till åtta andra enheter som man placerar ut på andra strategiska platser.

FLIR AX8, som systemet heter, kan sedan integreras i Raymarines plotter där man får en varning om till exempel växelhuset eller generatorn blir för varma.

Vidare kan man omedelbart få en varning om det har uppstått en brand, ett läckage eller om en slang har brustit.

Poängen är alltså att man snabbt kan lokalisera ett fel innan det har blivit allt för kostsamt.