Fartygsdramat vid Norges kust är över

Dramat kring det övergivna lastfartyget Eemslift Hendrika är över. Klockan 17.00 på torsdagen, efter några dramatiska dygn, bogserades fartyget in till Ålesunds hamn.

Räddningsaktionen för det övergivna holländska lastfartyget fick tidigareläggas efter att fartyget ändrade kurs och drev in mot norska kusten med 1,5 knops fart.

Med bara 10 sjömil kvar till fastlandet ökade risken dramatiskt för grundstötning och på onsdagskvällen tog sig några besättningsmän ombord med hjälp av helikopter. Sedan bogserades Eemlift Hendrika, ett specialfartyg för yachttransporter, fullastat med yrkes- och fritidsbåtar, till Ålesund med hjälp av bogseringsfartyget Normand Drott från Maløy.

Den hårda vinden tidigare i veckan orsakade en förskjutning i lasten, vilket ledde till att Eemslift Hendrika fick 30 graders slagsida. Sedan annandag påsk har fartyget drivit omkring utan besättning. En av båtarna på däck slet sig i de starka vindarna.

I en första räddningsaktion räddades merparten av besättningen med hjälp av helikopter. Några i besättningen stannade kvar för att försöka få ordning på fartyget men även de fick till slut lämna fartyget.

Det var 18 meters sjö och 20 meter per sekund nordlig vind.

Fartyget har 350 ton tjockolja samt 50 ton diesel ombord och ett haveri skulle fått stora miljökonsekvenser.

Eemslift Hendrika byggdes 2015, är registrerat i Holland och opereras av Star Class Yacht Transport, som är inriktade på transporter av fritidsbåtar.

Här kan man se fartygets position.

Foto: Hovedredningssentralen Sør-Norge.