Så överlever fraktfartygen de värsta stormarna

Någonsin funderat över hur stora fartyg kan klara av de värsta vindarna, strömmarna och monstervågorna som de utsätts för ute på oceanerna? Se videon!

Fraktfartyg-monstervågor
Någonsin funderat över hur stora fartyg kan klara av de värsta vindarna, strömmarna och monstervågorna som de utsätts för ute på oceanerna? Här är svaret.

Ibland händer det som bekant att katastroffen slår till och att fartyg välter, förliser och/eller försvinner. Men oftast klarar de av de värsta av stormar och förhållanden helskinnade. Något som kan tyckas vara märkligt med tanke på de enorma krafter som de utsätts för.

Se också:
Video – tio kryssningsfartyg i skräckinjagande stormar

Del av förklaringen ligger förstås i en gedigen grundkonstruktion med väl utformade skrov och en konstruktion som i allt väsentligt är utformad för stå emot när moder natur spänner musklerna. Till detta kommer också ballasttankar samt allehanda gyro- och fenkonstruktioner som hjälper till att hålla flytetygen på rätt köl.

En gedigen grundkonstruktion är en bra start men moderna fartyg har också fler hjälpmedel för att stå emot naturens krafter. Se videon!

Frågan är ändå om det inte är de olika räddningsfartygens konstruktioner som imponerar mest. Dessa makalösa skapelser som vars huvuduppgift är att operera när förhållandena är som jävligast.

Det är båtar som inte bara är självbärande om en brottsvåg skulle ha puttat omkull dem. Utan som. Också har automatiska system för att sluta till tätt och skydda båt och besättning från vatten inträngling när fan är framme.

Se när Youtube-kanalen Nauctis spanar in modern fartygsteknologi!