Friskt vågat – allt förlorat!

En spektakulär video och en påminnelse om att naturen är starkast. Spänn fast säkerhetsbältet – om du tror att det hjälper.