Fripassagerare räddade efter 13 dygn på fartygets roder

Fyra fripassagerare har hittats levande på rodret på ett liberianskt flaggat fartyg efter en 5 000 sjömils resa från Nigeria till Brasilien.

Flyktingar_pa_roder
Fyra fripassagerare har hittats levande på rodret på ett liberianskt flaggat fartyg efter en 5 000 sjömils resa från Nigeria till Brasilien.

Fripassagerarna lokaliserades på måndagsmorgonen av den brasilianska federala polisen efter att fartyget anlänt till Vitória i östra Brasilien. Fartyget, som inte har identifierats med namn, ska ha avgått från Lagos, Nigeria tretton dagar tidigare den 27 juni.

Fripassagerarna, som påstår sig vara nigerianska medborgare, kunde inte tillhandahålla några dokument för att verifiera deras ursprung och identitet, skriver gCaptain.

Svårt medtagna

Männen togs i land och gav sjukvård på grund av sitt dåliga hälsotillstånd. De kommer nu att förbli under det brasilianska Sjöfartsverkets vårdnad och ansvar tills de kan återsändas till sitt hemland.

Fripassagerare och smuggling i styrväxelns bagagerum, ett dolt utrymme ovanför rodret som endast kan nås från utsidan av fartyget, utgör ett väldokumenterat och ofta ödesdigert problem inom sjöfartsnäringen.

Fler liknande händelser

I en incident nyligen räddades tre fripassagerare på Kanarieöarna efter att ha utstått en 11 dagar lång resa på rodret på en oljetanker från Nigeria.

En liknande incident 2019 fick branschen att utfärda en varning, vilket understryker vikten av att ta itu med problemet.

Se också:
Minsveparen M 20 räddade hundra judar i Öresund