Ny norsk fyllefilm

Den flinke norrmannen som i en tidigare video visat hur man lägger till som ett proffs – och fått miljoner tittare – gör nu storstilad comeback. 

Att göra en underhållande video om nykterhet – att förmedla ett viktigt budskap och samtidigt locka till garv – är en bedrift!

Här är vår sköna flinke och nyktra norske vän åter i en skön dans.

Foto: AV-OG-TIL og Melvær&Co.

Mer action av den flinke norrmannen:
Launch like a boss!
Norska fyllefilmen drar miljonpublik.