Flera sjömackar hotas av stängning under högsäsong

Sjömackarna på Gräddö, Möja, Ingmarsö med flera har förelagts att stänga av bränslepumparna under högsäsong när mackarna är obemannade. Något som har rört upp starka känslor.

Sjömackar hotas av stängning under högsäsong
Flera båtmackar har förelagts att stänga av sina pumpar när macken är obemannad under högsäsong.

Anmodan att stänga av pumparna när macken är obemannad under högsäsong bygger på ett antal formuleringar i en handbok från 2015 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Formuleringar som framhåller det olämpliga i att båtägare tankar vid obemannade sjömackar under högsäsong.

Dessa formuleringar har i sin tur fått räddningstjänsten att agera och begränsa hanteringen av bränsle på obemannade sjömackar under vissa tider. Ett beslut som Möja konsumtionsförening, Svenska Båtunionen med flera menar är taget på högst oklara grunder.

”Ska se över formuleringar”

De får medhåll av Elin Bohman, pressekreterare vid MSB:

– Formuleringarna är sätt att lösa hanteringen vid sjöbensinstationer. De är inte krav och därför kan man inte se det som ett förbud. Ej heller är det MSB:s uppgift att sätta upp förbud, sådant regleras i lagstiftning. Planer finns på att skriva om texten. Den har några år på nacken och det är alltid bra att se över formuleringar, säger hon till Tidningen Skärgården.

Det finns sålunda inga lagar som förbjuder tankning året runt. Däremot finns det krav på att vara aktsam och att förhindra, förebygga och begränsa skador så långt det går vid hantering av brandfarliga ämnen.

Viktigt med tillgången

– Principiellt är det viktigt att båtägare har tillgång till bränsle oavsett tid på dygnet. Det är olyckligt om lokala eller regionala brandmyndigheter tolkar regelverket på ett sätt som gör det problematiskt för båtägare att tanka sina båtar, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen, till Skärgården.

Oroväckande, kan tyckas, är också tanken på att folk tvingas hantera och transportera bränsle bensin på andra sätt när pumparna håller stängt. Något som också bör tas med i kalkylen när man ser till säkerheten i stort.