Fartyget som lyfter sig självt 70 meter

 Om du trodde att du hade alla tänkbara finesser på din båt så kanske denna ändå kan överraska. 

Ett fartyg som kan ränna ner fyra pelare i bottnen och lyfta sig själv 70 meter över havet. Det är förstås imponerande. Men vad ska det vara bra till?

Det visar sig att detta är ett fartyg som är specialbyggt för att bygga och underhålla vindkraftverk långt ute till havs. Och då behöver man kunna höja sig en bra bit över havsnivån för att komma åt.

Se videoklippet!