Familjebåtar storsmugglar cigaretter på Östersjön

Kustbevakningen har slagit till mot ett par vanliga segelbåtar längs ostkusten som varit proppfulla med smuggelcigaretter – men bedömer att de bara lyckas uppdaga någon procent av verksamheten. 

Förr var spritsmugglingen utbredd på Östersjön. Men nu, i grova drag 100 år senare, så är det cigaretterna som cirkulerar.

När en vanlig Bavaria, Maxi, Hanse, Hallberg-Rassy eller liknande närmar sig den svenska kusten så kan man nästan vara säker på att det är vanligt hyggligt folk ombord. Fast bara nästan – för då och då handlar det om smuggling i stor skala.

Vi missar stora mängder cigaretter och narkotika.

Mikael Lindgren, Tullverket.

Under det senaste året har Kustbevakningen gjort två stora tillslag. Det första skedde den 3 september förra året och då handlade det om en båt som ska ha hållit en märklig kurs på sin väg från Baltikum.

– Vi beslutade oss för att göra en kontrollvisitation, berättar Martin Hollingworth för Dagens Nyheter.

Vid tillslaget fanns närmare 1,6 miljoner cigaretter ombord och enligt skepparen var besättningen, som avseglat från Litauen, hotad att genomföra smuggelseglatsen.

Värdet på smuggelgodset uppskattades till fyra miljoner kronor.

 

Foto: Tullverket.

Männen togs i förvar av Kustbevakningen som bogserade in segelbåten till Oxelösund där Tullverket mötte upp och tog hand om både beslaget och de misstänkta.

Senare dömdes alla tre männen av Nyköpings tingsrätt till 18 respektive 15 månaders fängelse för grovt tullbrott.

I juni i år var det dags igen då Kustbevakningen slog till mot en Bavaria som närmade sig Nynäshamn med två män ombord – den ena från Ukraina och den andra från Vitryssland.

Återigen var det en märklig kurs som verkade misstänkt och mycket riktigt – i lasten fanns mer än 1,5 miljoner cigaretter.

– Vi tror att detta är ganska frekvent och det är heller ingeting nytt. Tyvärr har vi inte kapacitet att övervaka all trafik, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket, till DN.

I en artikel av Skärgården.se bedömer Tullverket och Kustbevakningen att brottsligheten är utbredd och att de på grund av underbemanning säkerligen missar stora mängder av både cigaretter och narkotika som smugglas in till Sverige vattenvägen.

– Om vi beslagtar cirka 25 miljoner cigaretter varje år så tar vi bara någon procent, säger Mikael Lindgren, chef vid Tullverkets brottsbekämpning i östra Sverige.

– Vi skulle behöva ytterligare ungefär 100 anställda, säger Heléne Hasselgren tjänsteförättande enhetschef för kommunikationsenheten vid KBV.