Exo Watt - allt på elhimlen är inte världsfrälsande

Noll bränsleåtgång, noll utsläpp men tyvärr också noll körglädje. Exo Watt visar att alla nyheter på elfronten inte är världsfrälsande.

Den ser ut som en farkost ur en kass rymdfilm. Men egentligen är det en el- och jetdriven vattenleksak. Noll utsläpp och noll i bränslekostnader. Gott så. Men där slutar lovorden.

För av filmen längst ner att döma så är Exo Watt allt annat än bekväm att köra. Det stöter, det stänker och det går långsamt. Elmotorn är på runt fem hästkrafter och kan köras i drygt en timme innan batterierna måste laddas om.

Toppfarten uppges ligga på 25 knop. Men det är ingen fart som uppnås i filmen. Den Superman-inspirerade körställningen ter sig bara fånig när farkosten endast med nöd och näppe lyckas kämpa sig över vågorna.

Hamnen.se gillar att det kommer nya eldrivna vattenfarkoster och att utvecklingen på detta område går framåt. Men av de flytetyg som vi har haft äran att rapportera om på sistone (se länkar längst ner) hör tyvärr inte Exo Watt till de mest lovande. Mer info här.

Fler udda och eldrivna flytetyg:
Jetbuster.
Eldriven wakeboard.
Eldriven wakewboardbåt.