Etapp 8 Archipelago Raid 2006

Ungefär vid midnatt kortades etapp 8 av vid Stora Nassa på grund av för lite vind. Vinnare av Etapp 8 blev Team Sogeti, tvåa kom Glenn Marine Racing och trea Novo Nordisk. Sogeti behåller därmed den totala ledningen!

Det måste ha varit tufft för teamen att behöva ta fram paddlarna igen efter att ha kappseglat hela dagen i hård vind sedan 03.00 på morgonen.

24 timmars kappsegling i 140 sjömil på en öppen katamaran.

För att kompensera den tuffa seglingen fick teamen uppleva en fantastisk svensk skärgård, särskilt med den klara himlen och den långsamma soluppgången.

Checkpointen på Norrpada var gömd mitt i en liten ögrupp. En magnifik vy men det är verkligen svårt att navigera, segla och paddla igenom. Teamen passerade Norrpada med bara någon minuts mellanrum och det var sedan ett mycket tätt fält som lämnade Norrpada i en tight paddlingstävling.

Efter att alla teams kommit till Stora Nassa, valde man att bogsera alla båtar till det ursprungliga målet på Björnö strand. Kl. 03.00 var alla katamaranerna uppdragna på den med facklor upplysta stranden.

Straxt efter serverades chicken curry eller sweet beef och alla tävlande försvann in i sina små tält eller sovsäckar. Väckning skulle vara kl. 09.00 den sista kappseglningsdagen. Men på grund av för lite vind fick teamen vänta med starten. Det var perfekt väder för sol och bad, men inte segling!