Algblomningen slog nytt dystert rekord!

Sommaren 2018 bjöd på ett nytt dystert rekord när det gäller algblomningens omfattning. Men det finns hopp i bedrövelsen. Hamnen.se har pratat med SMHIs expert på området.

Rekordet gäller främst algblomningens geografiska utbredning och att nästan hela Östersjön drabbades samtidigt.

Gott om näring
Till grund för problemet ligger ett stort överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet orsakat av utsläpp av avloppsvatten, förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk kring Östersjön.

– Till detta bjöd sommaren 2018 också på värme och stiltje i en för algblomningen sällsynt gynnsam kombination, säger Lena Viktorsson, oceanograf på SMHI.

Lena Viktorsson, oceanograf på SMHI.

Hur illa är det?

– Det är klart att det inte är bra och vi måste fortsätta arbetet för minskat utsläpp av kväve och fosfor, säger Viktorsson.

Hon fortsätter:

– Läget är ändå inte nattsvart för mycket görs också för att vända trenden. Det byggs många reningsverk och arbetas intensivt med att minska läckage från jordbruk så det finns hopp.

– Till grund för arbetet ligger Baltic Sea Action Plan och vi gör stora framsteg men vi har ännu inte nått målet. Sedan kommer det att ta årtionden innan vi ser något synbart positivt resultat, avslutar Lena Viktorsson.