Sjörapporten nedläggningshotad!

Den har anor från 1905 och har varit ett självklart inslag i Sveriges Radios utbud i över hundra år. Men nu väcks frågan om den inte har spelat ut sin roll?

I Sverige utfärdar SMHI sjörapporter minst fyra gånger per dygn. Prognoserna sänds fem gånger dagligen i Sveriges Radio P1. Den gäller för de svenska farvattnen och Nordsjön.

I prognoserna ingår förväntad vindstyrka, vindriktning, siktförhållande och varningar för hårt väder och högt eller lågt vattenstånd.

Har sjörapporten gjort sitt?
Men nu har Sveriges Radio tagit kontakt med en rad båtorganisationer och frågat om den fortfarande behövs? Eller om folk över lag väljer andra informationskanaler när de vill ha väderinformation?

Tyck till! Behövs sjörapporten eller har den spelat ut sin roll?