Drougge och Angsell disponerar loppet

Anna Drougge och Martin Angsell vet vikten av att disponera loppet.

Ett av de starkaste korten inför starten är Marting Angsell och Anna Drougge, båda mycket rutinerade seglare som ska ta sig runt banan i en Aspect 40. Här snackar de taktik, segel och vägval. Men framför allt så pekar de på vikten att inte förivra sig. Att spara på sig själva och på materialet och att inte låta tröttheten leda till några misstag.