Coutts tar över BMW Oracle

Larry Ellison brukar få som han vill. Kosta vad det kosta vill. Och Russel har väl en gås oplockad med Alinghi? Skall bli spännade att se hur de kommer överens. All bra info på Valencia Sailing (som vanligt).

No Tags