Cirkeln är sluten – seglande fraktfartyg gör comeback

En av världens största förmedlare av frakttjänster till sjöss har satt press på rederierna att sätta segel vilket verkar ha tagit skruv. Tester påbörjas inom kort.

windwings
Stödsegel på fraktfartyg beräknas kunna minska utsläppen med upp till 30 procent.

Miljöorganisationerna är eniga. Trots att sjöfarten står för en mycket stor del av världshandelneln görs på tok för lite för att minska utsläppen från de stora fraktfartygen. Mycket pekar dock på att man tar ett stort steg i rätt riktning inom kort.

Se också:
Uppblåsbara segel ska minska fraktfartygens utsläpp
Nya Gotlandsfärjan gör 35 knop på vätgas!
Seglande fraktfartyg snart verklighet enligt Wallenius

– Vi planerar att inleda tester med två segel på ett på ett bulkfartyg. Fartyget kommer att gå in i torrdocka för att montera seglen under de kommande veckorna, säger Jan Dieleman, ordförande för sjötransportdivisionen på Cargill, en av världens största förmedlare av frakttjänster till sjöss.

Utrymme för förbättringar

– Prestandan hos seglen kommer att övervakas noggrant för att ytterligare förbättra deras design, funktion och prestanda. För tio år sedan experimenterade vi med drakar och lärde oss att de inte fungerade, sa han till Reuters.

Minskade utsläpp med upp till 30 procent

Enligt Cargills beräkningar kan minska utsläppen med upp till 20 till 30 procent. Något som i sin tur skulle innebära att också bränsleförbrukningen minskar med samma siffror.

– Det räcker för att vi ska få omedelbar återbetalning på investeringen, säger Dieleman.

Segel är inte allt

Branschen har också testat renare bränslealternativ inklusive ammoniak och metanol i ett försök att komma bort från smutsigare bunkerbränsle. Cargill har för sin del tecknat ett långsiktigt charteravtal för två torrbulkfartyg som kan drivas med metanol.

Tänkbart med ammoniak

– Men det betyder för den skull inte att vi avfärdar ammoniak eller något alternativt drivmedel, säger Dieleman.

Framfart med Magnuseffekten

Hamnen har tidigare rapporterat om en teknik med roterande cylindrar driva fartygen via den så kallade Magnuseffekten. En metod som redan är vida beprövad och som har visat sig ha sina klara fördelar.