Bli en mästare på att segla shorthanded – gippa med Pip Hare

Pip-hare-masterclass-sailing-segla-shorthanded-gennaker-spinnaker

I en ny serie videor ger tävling-, tillika ensamseglaren Pip Hare de bästa knepen för att segla shorthanded. På en J-99 visar hon olika metoder för att problemfritt gippa gennakern med en sparsam besättning. Se inslaget i artikeln!

Frustrerade miner, ilskna tillrop och i värsta fall skadad utrustning eller besättning. Ska man ge sig in i att segla shorthanded på en tävlingsbåt gäller det att ha tungan rätt i mun. I en serie videos från tidningen YachtingWorld ger Vendée Globe-seglaren Pip Hare sina bästa tips från en lång karriär på sjön.

I andra och tredje delen videor berättar Pip Hare hur man säkert och effektivt gippar en gennaker med endast två personer i besättningen.

För att lyckas med all shorthanded-segling tar hon upp fyra områden att lägga lite extra vikt vid: att vara väl förberedd, att ha god och tydligt kommunikation, att dra nytta av autopiloten, och slutligen se till att ha vinden in från rätt håll.

Tamparna i ordning är A och O

Denna del av serien är uppdelad i två delar. I den första visar Pip Hare hur man gippar gennakern på insidan av förliket och i den andra visar hon hur man drar seglet runt förliket fast på utsidan. Manövrarna passar sig olika bra för olika båtar men den hon själv föredrar är att dra seglet framför gennakerns förlik. Metoden kan verka skrämmande men för båtar med ett mindre peke eller då det blåser hårt är denna metod att föredra.

Som med det mesta grundar sig en lyckad gipp på god förberedelse. För att dra gennakern framför förliket är det mycket viktigt att spinnakerskotet inte har hamnat under peket och se till att skotet ligger på lattan vid halshornet om en sådan finns. Se också till att läskotet lätt kan släppas på och att det inte riskerar att fastna i något. I hårda vindar kan det dessutom vara en god idé att dra upp storskotsvagnen i lovart för att enkelt kunna dra över storseglet när gennakern gippats.

Förberedelserna för den andra metoden skiljer sig inte allt för drastiskt. När gennakern gippas innanför förliket bruakr det vara enklast att den ena besättningsmedlemmen sköter alla skot medan den andra fokuserar helt och hållet på att styra båten. Nyckeln för att lyckas med manövern är att veta hur mycket man behöver släppa på skotet för att seglets skothorn ska kunna ta sig förbi förstaget. När man då skotar hem spinnakern i lovart är tanken att vinden ska fånga seglet vara en hjälp sista biten. Därefter gippas storen på sedvanligt sätt.

När manövrar som dessa görs kan det vara en god idé att tillsammans komma fram till hur man kommunicerar på bästa sätt.

Något de flesta kan lära sig av

Även om videorna riktar sig mot den som vill kappsegla med endast fyra händer ombord finns många lärdomar att dra även för andra. Kanske kan en novis finna modet att hissa gennaker. Eller hjälper videorna den semesterseglande familjen hinna fram till en tidigare broöppning än väntat.

Gippa innanför gennakerns förlik

Gippa utanför gennakerns förlik.