Bekräftat: Sverige skickar styrkor till Röda Havet

Sverige kommer att skicka styrkor till Röda Havet. Detta bekräftar försvarsminister Pål Jonsson för TT under torsdagen. Beskedet kommer efter en tids oroligheter i regionen där fartygstrafik fått omdirigeras bort från Suezkanalen.

Militär_ovning_Finland
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten.

Under torsdagen bekräftar försvarsminister Pål Jonsson (M) för Nyhetsbyrån TT att Sverige skickar militära styrkor till Röda Havet. Personalen kommer att ingå i instasen Aspides som arrangeras under EU.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att man velat delta i såväl EU-insatsen som den USA-ledda insatsen för att skydda sjöfarten mot attacker från huthirebellernas attacker. Initialt handlar det om att skicka fyra stycken stabsofficerare men man utesluter inte att framgent skicka en väpnad styrka.