Bay of Fundy – världens mäktigaste tidvatten

TidvattenIngangSkagerrak tio cm, Kattegatt fem cm och Östersjön bara någon enstaka centimeter. Fjuttigt! På Kanadas östkust är skillnaden mellan ebb och flod desto större. Se otroliga videor.

I Skagerrak och Kattegatt finns ett så kallat halvdagligt tidvatten som en följd av öppningen mot Nordsjön och Atlanten.

Amplituden på tidvattnet är normalt ca 10 centimeter i Skagerrak och 5 centimeter i Kattegatt men när de olika faktorerna samverkar (springflod) kan det vara 40 respektive 20 cm.

Den dominerande perioden är 12 timmar och 25 min vilket är halva tidsintervallet mellan månens minsta avstånd över en plats. Detta syns tydligt på vattenståndskurvorna för västkustens mätstationer.

Östersjön är för liten och har för trång öppning för att ha något egentligt tidvatten. Det rör sig bara om någon centimeter. Tidvattenvågen från Kattegatt genom sunden ger dock några centimeters tidvatten i södra Östersjön.

Men i I Bay of Fundy på Kanadas östkust rinner det in tvåhundra miljarder ton vatten varje dygn. Det motsvarar jordklotets alla insjöar tillsammans.

Då är det förstås heller inte tal om centimetrar i nivåskillnad. Se videorna nedan!

Källa: SMHI