Bästa båtlivet finns i Mariestad

Mariestad är Årets båtkommun 2011. Foto: Sweboat
Mariestad är Årets båtkommun 2011. Foto: Sweboat

Mariestad är Årets båtkommun 2011. Foto: SweboatNu behöver vi inte undra vilken plats i Sverige som är bäst att bo på för oss båtmänniskor. Sweboat har just utsett Mariestad till årets båtkommun 2011.
– De har förstått hur attraktivt ett fungerande båtliv är, säger Mats Eriksson, vd för Sweboat.

Mariestads ambitiösa satsning på moderna hamnar intill sjönära bostäder bidrar till att öka hela kommunens attraktionskraft, säger Sweboats vd Mats Eriksson.

Sweboat har under vintern 2010/2011 kartlagt och jämfört förutsättningarna för båtliv i svenska kommuner. I undersökningen fick kommuner, båtklubbar och privata aktörer svara på frågor om bland annat kostnader och kötider för båtplatser, service i anslutning till hamnar och förekomst av miljöstationer. Kommunernas förvaltningar ombads dessutom redovisa för investeringar och utvecklingsprojekt för båtlivet.

– Vi strävar efter att båtlivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt, hålla hög kvalitet och påverka miljön i minsta möjliga utsträckning. Kommuner som engagerar sig i båtlivet och har ett bra samarbete med båtklubbar och privata aktörer är de som lyckas bäst, säger Mats Eriksson.

Resultatet av undersökningen, som 104 kommuner valde att delta i, visar att Mariestad i år får högst betyg för sin satsning på ett väl utvecklat båtliv. De placerade sig i topp när svaren jämfördes kommunvis och utses därför till Årets Båtkommun 2011.

– I Mariestad har kommunen skapat utmärkta förutsättningar för båtliv med bland annat sjönära boende med den egna båten alldeles intill. Mariestad är ett föredöme för alla kommuner som vill utveckla sig som sjöstad, säger Mats Eriksson.

• I Mariestad har kommunen de senaste åren investerat nio miljoner kronor i två nya hamnar som tillfört 220 nya båtplatser. Mariestad har byggt bort hela kön och mött den ökande efterfrågan. Kommunen driver idag tre hamnar för fritidsbåtar och erbjuder totalt ca 1 100 platser.

• Både båtägare med fasta platser och gästhamnsbesökare erbjuds fullständig service.

• Färdigställda och planerade nya sjönära bostäder får båtplatser i sin absoluta närhet.

• Kommunen engagerar sig dessutom i service i skärgården som sophantering, bryggor etc samt
finansiering av farledsutprickningar och prickningar in till vissa naturhamnar.

• Nynäshamn placerade sig på andra plats och Strömstad på tredje plats i Årets Båtkommun 2011.

• Undersökningen är utförd av marknadsanalysföretaget K2 Analys på uppdrag av Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, inom ramen för projektet Upptäck Båtlivet.

• Frågorna i undersökningen berörde bland annat:
+ priser för båtplatser

+ kötider för båtplatser

+ priser för vinteruppläggningsplatser

+ priser för gästplatser, förekomsten av båtbottentvättar

+ förekomsten av sugtömningsstationer för båttoaletter

+ service i anslutning till gästplatser i form av toalett, dusch, elektricitet, tvättmaskin, färskvatten, livsmedelsbutik, serviceverkstad, allmänna kommunikationer

+ förekomsten av återvinningsstationer för avfall/miljöfarligt avfall

+ förekomsten av sjösättningsramper – kommunala investeringar för fritidsbåtlivet

+ kommunala utvecklingsprojekt för fritidsbåtlivet

+ medlemsavgifter och inträdesavgifter i båtklubbar

• Årets Båtkommun genomfördes första gången 2010. Noterbart från årets undersökning är att ett antal kommuner förbättrat sig avsevärt och att några kommuner som inte deltog i undersökningen förra året valt att delta i år. Resultatet har blivit en hårdare konkurrens som medfört att det i år krävts ett bättre totalbetyg än förra året för att bibehålla en position på rankingen.