Arbetsmiljökonsulter se hit!

FiskareIngangFixAlt2Fiskare är ett tufft släkte som lever i en utsatt arbetsmiljö. Speciellt de som jobbar där havet rullar in och över uppgrundningen vid Grey River bar, Nya Zeeland.

Här uppmärksammar Linda som seglat runt jorden på Mary af Rövarhamn videon och skriver om sina upplevelser av vågor och olika fiskares lynnen.