Amerikanska marinkårssoldater intar skärgården

Amerikanska marinkårssoldater och svenska kustjägare sida vid sida. Det är vad ryssen har att vänta sig om han vågar sig på de svenska skärgårdarna.

Marikar_kustjagare
Amerikanska Marinkårssoldater och svenska kustjägare sida vid sida. Det är vad ryssen har att vänta sig om han vågar sig nära de svenska skärgårdarna.

Det handlar om Archipelago Endeavor 23. Och det handlar om den mest avancerade krigsförberedelser hittills i Stockholms skärgård någonsin. Något som kanske är mer motiverat nu än någonsin i ett osäkert omvärldsläge.

För ändamålet har USA skickat hit andra amfibiebataljonen och delar från USMC II Marine Expeditionary Force. Specialstyrkor som inte bara ska få lära känna Stockholms skärgård bättre. Utan som också ska få vässa sina kunskaper tillsammans med svenska Kustjägare.

– Vid två tillfällen kommer kompanierna att sättas samman i en bataljonskontext för att lösa uppgiften, som i övningen är att hindra fiendens landstigning, säger kapten Anton Söder, planeringsofficer vid Stockholms amfibieregemente.

En amerikansk och svensk eldledare utbyter erfarenheter i observationsplatstjänst. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.

Allvaret tornar upp sig

I de svenska stridsbåtarna sitter både svenska och amerikanska soldater sida vid sida. Det är den varmaste veckan i Sverige på länge och solen lyser skarpt över kobbar och skär vid Sandhamnsledens inlopp. Samtidigt tonar allvaret upp sig i horisonten och övningens allvar är inom räckhåll. Soldaterna är sammanbitna och fokuserade. Under en tiodagarsperiod kommer de bilateralt sammansatta kompanienheterna att öva, för att tillsammans få en ökad kapacitet att verka i den svenska skärgårdsmiljön.

Bra samarbete

– Stockholms skärgård är inte längre en helt okänd miljö för våra amerikanska kollegor från USMC och samarbetet är väldigt integrerat. Ett av de nya momenten i år har bland annat varit att en amerikansk enhet har taktiskt logistikförsörjt svenska helikoptrar, säger överstelöjtnant Marcus Appelgren, som är övningsledare AE23 och chef Andra amfibiebataljonen.

En obemannade flygande farkoste (SUAV) på väg att bekräfta mål i sjömålsstriden. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.

Sjömålsstrid i fokus

Redan under förra årets övning prövades att i sjömålsstriden kombinera amerikanska sensorer med svenska sjömålsrobotar och minor.

– Under årets övning utvecklar vi sjömålsstriden genom att tillföra fler element, så som drönare, och öka graden av tillämpning, säger kapten Söder.

Den övergripande övningsmålsättningen är att öka de deltagande förbandens interoperabilitet. Det vill säga öka deras förmåga att verka tillsammans med andra förband från andra nationer.

Finska framgångar

Som Hamnen tidigare har rapporterat så har också Sverige och Finland genomfört en stor militärövning i Stockholms skärgård och längs Norrlandskusten. Där och då handlade det om att lösa ett gemensamt uppdrag på svenskt territorium.

Svenska och finska amfibieförband visade återigen förmågan att tillsammans leverera omedelbar önskad effekt. Detta är ett kvitto på en väl utvecklad interoperabilitet inom ramen för FISE-samarbetet.

Inledningsfoto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten