America´s Cup – man över bord i full foilingfart

Det går hett till under SoftBank Team Japans träningspass på Bermuda. Här blir de plötsligt en man kort när båten dyker…
Se video!

Notera också rutinerade skepparen Dean Barkers fantastiskt lakoniska kommentar direkt efter att han märker att besättningen är en man kort.