300 år gammal båt funnen vid strand i Karlskrona

Det var precis vid strandkanten intill en brygga i Mossjön i Karlskrona som fyndet gjordes. En så kallad stockbåt med inte mindre än 300 år på nacken.

Stockbåt-Blekinge
Bilden visar en stockbåt och är tagen i ett annat sammanhang. Foto Lunofabo/Wikipedia.

Om det var under bad, fiske eller annan slags vistelse vid bryggan är oklart. Klart är däremot att boende i området fann en sjunken båt modell äldre vid en brygga. Blekinge museum kontaktades och på länsstyrelsens uppdrag gjordes en närmare undersökning.

Andra har också läst:

Det visades sig vara en stockbåt, den äldsta båtkonstruktionen alla kategorier, som hade holkats ur en trädstam där vissa exemplar är över flera tusen år gamla. I Blekinge museums samling finns en stockbåt daterad till 900-talet.

Stockbåtarna är, på grund av typen långa användningstid, svåra att datera. Att båten i Mossjön är äldre än 1850 (och redan då ett fornfynd) kunde vi konstatera, skriver Blekinge Museum på sociala medier.

”Bara 300 år gammal”

Länsstyrelsen gav klartecken att utföra ett så kallat dendrokronologiskt prov, det vill säga en datering utifrån årsringarna. Förhoppningen vara att stockbåten skulle ha en ansenlig ålder men bar i sammanhanget ung. Det visade sig att den hade urholkats runt 1720 och att den sålunda bara var runt 300 år gammal.

Lärdomen är dock att enkla konstruktioner användes långt fram i tiden. Då den över fyra meter långa båten var skapligt välbevarad fattades beslut om bärgning. Snart kan den beskådas på Blekinge Museums öppna magasin Rosenholm.

Bilden visar en stockbåt och är tagen i ett annat sammanhang. Foto Lunofabo/Wikipedia.