Tänk efter och håll branden borta

Brand ombord - allmänt
Brand ombord – allmänt

Brand ombord - allmäntEn båt som förvandlas till ett eldhav är en upplevelse som ingen vill vara med om. Här gäller det inte enbart att hålla huvudet kallt och försöka bemästra branden. Det är mycket Du kan göra i förebyggande syfte. Tänk efter före!

 

Allmänt
Dessa anvisningar går ut på att förhindra att brand uppstår i båten. De ger också råd om hur Du skall bete Dig om brand trots allt uppstår.

För att en brand skall kunna uppstå krävs det:
– Brännbart ämne.
– Syre.
– Värme.

Ombord i båten finns gott om brännbara ämnen.

 

Utöver drivmedel finns skrov, inredning och tillbehör som, om de är av trä, plast eller textilier, brinner bra.

– Syre finns i omgivande luft.

– I båten finns värmekällor: Motorer, spisar, kylskåp, värmeanläggningar, fotogenlampor etc. Hög värme kan också uppstå i elsystemet.

LÄS MER OM BRAND OMBORD:

Bränslesystem

Elsystem

Gasolinstallationer

Motorer

Brandförebyggande rutiner och brandsläckare

Åtgärder vid och efter brand  

 

 

Källa: Atlanticas Säkerhetsguide