Nu ger Försvarsmakten råd till båt- och skärgårdsfolk

Minröjningsfartyg
Minröjningsfartyg övade i början av mars på ostkusten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det övas mer än på länge i de svenska skärgårdarna. Nu går Försvarsmakten ut med råd om hur båt- och skärgårdsfolk bör förhålla sig när det blir trängre mellan örlogsfartygen.

Hamnen har nyligen skrivit om de råd Försvarsmakten gett till skärgårdsfolk under vintermånaderna. Men förutom dessa har myndigheten också lyft ett varningens finger kring resten av de områden som de övar och bedriver skarp verksamhet i.

Grundbulten i dessa råd och varningar är att skärgårdarna runt om i landet är en plats för alla där vi gemensamt måste ta hänsyn mot varandra.

Men Försvarsmakten tar även upp några extra punkter som kan vara värda att ha i åtanke när övningarna på sjön blir allt vanligare.

De flesta av oss har mött färjor, skärgårdsbåtar och lyxyachter som dragit upp meterhöga svallvågor. Även om örlogsfartyg alltid håller uppsikt mot båtar och bryggor kan kraftiga svallvågor förekomma. Försvarsmakten uppmanar därför till att:

  • Förtöja väl vid bryggor, speciellt om denne skulle vara oskyddad från passerande farled.
  • I naturen bör man endast förtöja intill öar eller andra fartyg i skyddat vatten. Ha gott om vatten under kölen, gärna två meter, och tänk på att även mindre svallvågor kan göra stor skada när båtar ligger förtöjda tätt emot varandra.
  • Ankra med tillräckligt lång ankarlina, något som kan variera mycket beroende på om man använder kätting eller lina.
  • När det är mörkt ska gång- och fartygsljus alltid användas men även vid ankring ska rätt lanternor föras.

Extra vaksamhet

I områdena nedan framförs Försvarsmaktens fartyg ofta och därför kan det vara klokt att vara extra aktsam:

  • Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
  • Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
  • Gryts och Valdemarsviks skärgård.
  • Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
  • Karlskronas yttre redd.
  • Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Nyligen genomförde Försvarsmakten sin vårövning mellan Oxelösund och Västervik. Detta berättade myndigheten om på sin hemsida, en bra plats att hålla sig uppdaterad på om pågående övningar och örlogstrafik i svenska vatten.