Yamarin 60 DC – en daycruiser i minsta laget?

Sex meter är i minsta laget för en daycruiser kan man tycka. Alls icke, menar Hamnens utsände reporter. Här är första intrycken från testen.

En bra sittbrunn och en skaplig ruff. Men inget pentry och ingen toalett. Det gör att man kan ställa sig tveksam till om Yamarin 60 DC kan räknas som en fullfjädrad daycruiser – så som de flesta känner dem.

Vad säger du om det Gustav Morin?

– Det är som med så mycket annat – det handlar om inställning. Det är klart att ruffen är trång med tanke på båtens storlek men frågar du mig så duger den utmärkt för övernattning. Vi får väl se vad Claes Olivecrona har att säga om den saken senare i testen.

Bör inte en daycruiser ha pentry och toalett?

– Det kan man tycka. Man kan också vända på det och fråga sig hur ofta man använder pentryt och toaletten i en daycruiser – egentligen. Om det känns viktigt kan man ju spana in Yamarin 63 DC eller 67 DC.

Vad har du att säga om köregenskaperna?

– Med risk för att bli tjatig så har Yamarin 60 DC en klar fördel med tanke på sin storlek. Små båtar ofta är pigga, rappa, fostrande och trimkänsliga i ordets mest positiva bemärkelse. Det behövs ju heller inte så stor motor på en sexmetersbåt. I det här fallet har man nöjt sig med 115 hästkrafter vilket räcker gott. En större motor hade gett en ännu mer markant planingströskel och man vill ju kunna åka någorlunda värdigt i hela fartregistret – eller hur?

Skippo testar Yamarin 60 DC i tidvis stökiga förhållanden utanför Havsstenssund.

Fler tidiga intryck?

– Ja det har skett stora förbättringar när det gäller aktern om man jämför med tidigare modeller. Här finns nu rejäla badplattformar. Akterpartiet är inte längre bara något sommar måste krångla sig förbi när man vill ta ett dopp. Det är nu en plats att vistas på.

Kan vi få en redogörelse för toppfarten, förbrukningen, helhetsintrycket hur Yamarin 60 DC står sig mot konkurrenterna samt om den är något att satsa på?

Absolut men det får vänta tills att testen publiceras inom kort, avslutar Gustav Morin.