Skippo testar

Storsjö Electric – nytt fossilfritt liv i gammal snipa

Bastant, rymlig, bärig, och trygg. Det är återkommande ord när Skippo testar denna halvplanande 70-talsbåt som länge kändes förlegad. Men som nu möter en ny vår. Se testen av Storsjö 720 Electric!

I begynnelsen en halvplanande båt som gick med nosen i vädret. Och som drog upp såväl diesel som svall i överkant. Idag en glidare som känns helt i takt med tiden. Det blev resultatet när Leif Eikeseth dammade av formarna till en riktig trotjänare från 70-talet och uppdaterade den – men denna gången som elbåt.

Se också:
Storsjö 720 Electric – första intrycken från testen

Så kan testen av Storsjö 720 Electric sammanfattas. En snipa som framför allt utmäker sig genom att vara särdeles rymlig, bärig och bastant med sina höga fribord och sina stora lastytor. Till detta kommer som – och det här säger vi inte ofta – räcker till med råge. Ruffen i fören är dock inte mycket att yvas över. Klaustrofobivarning utfärdad.

Trivs bäst i fyra knop

I det minst lika luftiga motorrummet sitter en holländsk elmotor på 15 kW och tillhörande batteripack på 15 kWh. Ett montage som räcker med råge och som gör att ekipaget kan knuffas upp i väl över sju knop om så skulle behövas. Bäst trivs dock denna glidare i fyra knop då batteriet räcker till hela 60 sjömil. Mest utmärkande för köregenskaperna är den viskande tysta gången.

Storsjö 720 Electric trivs bäst i runt fyra knop då man kommer hela 60 sjömil innan batterierna måste laddas på igen.

Bångstyrig i trånga hamnar

Med kombinationen snipa, rak axel och roder kommer också en inbyggd bångstyrighet under finmanövrering i hamnar. Något som man vackert får lära sig att hantera alternativt kryssa för ”bogpropeller” i listan över extratillbehör i beställningsorder.

Nästan underhållsfri

Sist men inte minst noterar vi att priset för Storsjö 720 med elmotor nära nog är detsamma som med motsvarande dieselmotor. Med detta sagt – och efter en buller-, lukt- och avgasfri dag till sjöss – är valet enkelt. Med elalternativet kan man med gott samvete också hoppa över allt vad vård, service och underhåll heter.

Se testen!