Skippo testar

AMT 165 – plast mot aluminium i tuff duell

Plast- eller aluminiumbåt – vad är att föredra? Det är en frågan som vi reder ut när vi testar styrpulpetbåten AMT 165 i två versioner. Svaret är långt ifrån givet. Se den jämförande testen!

Plast eller aluminium? Det är inget man behöver diskutera om man frågar aluminiumbåt-anhängarna. Samma sak gäller om man frågar glasfiber-anhängarna. Därmed har vi också ringat in det största mysteriet. Hur så många båtmänniskor kan ha en så bestämd uppfattning kring detta?

Se också testerna med AMT 16M RF (aluminium) mot en AMT 16M R (glasfiber) var för sig!

När Hamnen ställer AMT 16M RF (aluminium) mot en AMT 16M R (glasfiber) mot varandra i en jämförande test finner vi det rakt motsatta – att svaret är allt annat än givet. Speciellt när det ena valet ska motiveras med mer än bara flummiga utläggningar om hur de olika materialen ”upplevs”.

Tunga argument för båda

Vi kastar loss och finner att det finns tunga och mindre tunga argument för båda alternativen där bland annat inköpspriset, gångegenskaparna, bränsleekonomin och  utseendet (på sikt) talar för glasfiber. Allt medan det breda användningsområdet, och stryktåligheten när man trailar och drar upp styrpulpetbåten på steniga stränder talar för aluminium.

Fulsnygg från dag ett

Till detta kommer anar vi också en väsentlig skillnad när det gäller körandet, användandet och vad man har för inställning till sitt båtliv en aluminium respektive plastbåt. Visst är det så att man drar sig i det längsta innan man drar upp sin plastbåt på en stenig strand? Allt medan aluminiumbåtägaren gladeligen gör det för att båten är fulsnygg redan från dag ett. Och för att en repa här och var knappast ligger båten i fatet utseendemässigt.

Plast eller aluminium? Många har en mycket bestämd uppfattning om vad som är att föredra. Hamnen ställer AMT 16M RF (aluminium) mot en AMT 16M R (glasfiber) mot varandra i en jämförande test och finner att svaret när allt annat än givet.

Lång väg tillbaks

Likväl finns det en gräns för vad aluminiumbåtar står ut med i form av hårt användande under långa tider och när den är passerad så är vägen tillbaks till ett värdigt utseende lång och omständig även för den vassaste av båtfixare. Allt medan plastbåten kan få ett nytt liv med förhållandevis enkla medel.

Om att tro sig veta

Allt sammantaget är det märkligt att så många har en så pass bestämd uppfattning om vilket material som är att föredra. Speciellt som det ovan nämnda bara är en del av allt som man bör ta hänsyn till. Listan kan också fyllas på med bränsleekonomi, köregenskaper, underhåll, och andrahandsvärde – för att nämna en del.

Se testen när vi jämför plast med plåt!